Wdrożenie rozwiązań TIK w Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2019

Informacja na temat projektu dofinansowanego środkami Unii Europejskiej

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODBUDOWA” W NIDZICY

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1- Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00,

Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Tytuł realizowanego projektu:

„Wdrożenie rozwiązań TIK w Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatyczno – komunikacyjnych zakładających zakup i instalację systemu informatycznego, który pozwoli na elektroniczną wymianę danych, informacji i dokumentów oraz zintegruje aktualny system zarządzania zasobami Spółdzielni oraz zakup i wdrożenie systemu monitoringu.

Wartość projektu: 641 735,92 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 519 741,92 zł.