Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację 2 budynków mieszkalnych będących w zasobach SM ODBUDOWA w Nidzicy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2019

Informacja na temat projektu dofinansowanego środkami Unii Europejskiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" w Nidzicy pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 z zakresu Osi 4 - "Efektywność energetyczna", Działanie 4.3 - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków", Poddziałanie 4.3.2 "Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację 2 budynków mieszkalnych będących w zasobach SM ODBUDOWA w Nidzicy".

Umowa o dofinansowanie tego Projektu została podpisana w dniu 16 października 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Planowanym efektem realizacji Projektu jest ograniczenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz podniesie standardu życia mieszkańców.

Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie fasady budynków, wymianę piwnicznej stolarki okiennej, docieplenie stropów piwnicznych, docieplenie stropodachów, modernizację oświetlenia w częściach wspólnych oraz remont loggi, wiatrołapów.

Całkowita wartość Projektu to kwota 927 879,66 zł, z czego

- współfinansowanie UE wynosi 676 340,77 zł

- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 75 148,97 zł.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie 1-Maja 17A - przed realizacją

  1-Maja 17A - przed realizacją

 • Powiększ zdjęcie 1-Maja 17A - przed realizacją

  1-Maja 17A - przed realizacją

 • Powiększ zdjęcie 1-Maja 17A - przed realizacją

  1-Maja 17A - przed realizacją

 • Powiększ zdjęcie 1-Maja 17A - ocieplenie stropu piwnic

  1-Maja 17A - ocieplenie stropu piwnic

 • Powiększ zdjęcie 1-Maja 17A - ocieplenie stropu piwnic

  1-Maja 17A - ocieplenie stropu piwnic

 • Powiększ zdjęcie Ogrodowa 4 - przed realizacją

  Ogrodowa 4 - przed realizacją

 • Powiększ zdjęcie Ogrodowa 4 - przed realizacją

  Ogrodowa 4 - przed realizacją

 • Powiększ zdjęcie Ogrodowa 4 - przed realizacją

  Ogrodowa 4 - przed realizacją

 • Powiększ zdjęcie Ogrodowa 4 - przed realizacją

  Ogrodowa 4 - przed realizacją

 • Powiększ zdjęcie Ogrodowa 4 - ocieplenie stropu piwnic

  Ogrodowa 4 - ocieplenie stropu piwnic

 • Powiększ zdjęcie Ogrodowa 4 - ocieplenie stropu piwnic

  Ogrodowa 4 - ocieplenie stropu piwnic

 • Powiększ zdjęcie Ogrodowa 4 - ocieplenie stropu piwnic

  Ogrodowa 4 - ocieplenie stropu piwnic